Spring til indhold

Frihedsforsøget - Børnenes Skole

Kortere skoledage, nye fag og tidligere start i SFO - frihedsforsøget giver nye spændende muligheder.

Stor begejstring hos borgmesteren

Borgmester Christina Krzyrosiak fortæller om den enestående mulighed vi i kommunens folkeskoler har fået, for at lave lige nøjagtig den skole vi drømmer om, med frihedsforsøget Børnenes skole.

Det sker i skoleåret 2021/2022

Tak for mere end 550 idéer til skabelsen af Børnenes skole - det 3-årige frihedsforsøg.

Vi har modtaget mange rigtig gode og velbegrundede idéer fra elever, forældre, medarbejdere og borgere, som vi i samarbejde med skolebestyrelsen har arbejdet grundigt ind i.

Her skal vi forsøge at gøre skolen mere levende og indholdsmæssigt skabe en progression for vores elever i læringsmæssig og trivselsmæssig sammenhæng.

Vi vil derudover gerne skabe en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, hvor lyst til kerneopgaven og lyst til at præge den pædagogiske udvikling, er i højsædet.

Vi står nu klar til efter sommeferien, at tage fat på de spændende forandringer og få dem ud at leve og virke på vores skoler.

Klik og læs med i de 550 gode idéer

 

Pejlemærker fra det nye skoleår 2021/2022

 • Sammenhængskraft mellem og på skolerne - den røde tråd
 • Tryghed og trivsel - sociale fællesskaber og traditioner
 • PLF - Professionelle læringsfællesskaber 
 • Tæt samarbejde om planlægnig og undervisning
 • Demokrati og medbestemmelse - indflydelse og ansvar
 • Udnyttelse af kompetencer hos børn og voksne
 • Inklusion af børn med særlige behov
 • Stærkt forældresamarbejde
 • Kommunikation
 • Styrke SFO og sammenhængskraften mellem SFO og skole

 

Forandringer fra det nye skoleår 2021/2022

 • Kortere skoledag - nedsættelse af timetallet
 • To-voksentimer
 • Nyt fag i indskolingen; Demokrati, trivsel og samarbejde
 • Læringscafé - frivilligt tilbud for elever i 0.-3.  klasse 
 • Tidligere start i SFO 
 • Ny organisering af skolen i henholdsvis underhus 0.-5. klasse og overhus 6.-9. klasse
 • Udvikling af fagteams på tværs af Undløse, Knabstrup og Nr. Jernløse Skole
 • Uddannelse af dansk - og matematikvejledere
 • Fælles elevråd på tværs af Undløse, Knabstrup og Nr. Jernløse Skole


Andre områder, hvor der kan arbejdes med fravigelser over kommende skoleår

 • Nationale test
 • Elevplaner
 • UPV – uddannelsesparathedsvurdering

  

Video med drømmere

Kig med og sæt dine tanker i spil. Her møder du elever, medarbejdere, skolebestyrelsen og ledere fra skolerne som alle har noget på hjerte.Feedback

Sidst opdateret

08.11.2021

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen