Spring til indhold

Elevdemokrati

Vi tager eleverne med på råd, udvikling og samarbejde - her findes meget godt initiativ og engagement.

Ét fælles elevråd 

Fra august 2021 vil vi arbejde på at danne ét fælles elevråd på skolerne Nr. Jernløse, Knabstrup og Undløse.

Elevrådet arbejder med forskellige indsatser, hvor nogle er aktuelle nu og her - andre hele året, såsom trivsel. I det nye skoleår 2021/2022 vil elevrådet involveres i frihedsforsøget Børnenes skole, som er vores unikke mulighed for at skabe en stærk, lokal skoleprofil, hvor vi samtidig sættes fri af statslig regulering.

Elevrådet arbejder ud fra en fælles ånd om at skabe de bedste forudsætninger for trivsel, udvikling og demokrati. Elevrådet inddrages også i beslutninger omkring brugen af regler i skolegården og på legepladsen, og iværksætter og planlægger arrangementer og traditionsdage på skolerne. Elevrådet har også et ansvar for at få videregivet information både internt og eksternt.

Elevrådet samarbejder med skolebestyrelsen og deltager i de møder der afholdes på skolen.

 

 

 Feedback

Sidst opdateret

06.07.2021

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen