Spring til indhold

Ferieplan og lukkedage

Børnehuse og SFO'er har lukkeuger i 29 og 30. Det betyder i stedet, at forældre kan tilmelde sit barn til fællespasning i et af områdets børnehuse.

Lukkedage i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger

Holbæk Kommune har lukket i dagtilbud og SFO i perioder, hvor børnefremmødet erfaringsmæssigt er lavere end 25%. Sammenlagt svarer det til, at der holdes lukket i gennemsnitligt 19 dage om året.

Perioder med lukkedage:

 • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
 • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • Uge 29 og 30
 • Juleaftensdag
 • Dagene mellem jul og nytår 

Daginstitution (børnehuse) og SFO:

 • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske
 • Fredag efter Kristi Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag
 • Ugerne 29 og 30
 • Juleaftensdag
 • Dagene mellem jul og nytår

Tilbud om fællespasning på lukkedage

I område Skovvejen foregår fællespasningen i Mørkøv Børnehus og her modtages børn fra dagpleje, vuggestue, børnehave og SFO.

Fællespasning tilbydes på alle lukkedage, bortset fra grundlovsdag og juleaftensdag, i tidsrummet 6.00 til 17.00 (fredag dog til 16.45). Tiderne kan blive begrænset, hvis der ikke er nok tilmeldte børn. Dagene for fællespasning besluttes en gang årligt.

Der tilbydes ikke fællespasning grundlovsdag og juleaftensdag.

Du kan som forælder tale med din SFO vedr. tilmelding til fællespasning på lukkedage.

Skolernes ferie og fridage

Det er kommunalbestyrelsen der beslutter, hvornår elevernes ferie og fridage bliver placeret. Skolebestyrelsen på den enkelte skole kan vælge at omplacere enkelte dage, og skolebestyrelsen kan vælge at placere vinterferien i uge 6 eller uge 8 i stedet for uge 7. 

Skoleåret 2023/2024

Ferie/fridage  Datoer
Efterårsferie 14. - 22. oktober (uge 42)
Juleferie*  21. december - 3. januar*
Vinterferie  10. - 18. februar (uge 7)
Påskeferie  23. marts - 1. april
Kr. Himmelfartsferie 9. - 12. maj 
Pinseferie 18. - 20. maj
Grundlovsdag 5. juni
Sommerferie 29. juni - 7. august (første skoledag i skoleåret 24/25 er torsdag d. 8. august 24' ).

*Som erstatning for St. Bededag forlænges juleferien i skoleåret 23/24 tom. 3. januar 2024. Det vil sige at første skoledag efter juleferien bliver torsdag d. 4. januar 2024.

Skoleåret 2024/2025

Ferie/fridage  Datoer
Efterårsferie 12. - 20. oktober 2024 (uge 42)
Juleferie  21. december - 5. januar 2025
Vinterferie  8. - 16. februar (uge 7)
Påskeferie  12. marts - 21. marts
Kr. Himmelfartsferie* 28. maj* - 1. juni
Grundlovsdag 5. juni + 6. juni (fredag) som ekstra fridag ifbm. grundlovsdag
Pinseferie 7. - 9. juni
Sommerferie 28. juni - XX august (første skoledag i skoleåret 25/26 fastlægges i februar året før og annonceres her på siden).

*Som erstatning for St. Bededag forlænges Kr. Himmelfartsferien i skoleåret 24/25 med en fridag onsdag d. 28. maj 2025. Det vil sige, at sidste skoledag inden Kr. Himmelfartsferien bliver tirsdag d. 27. maj 2025.

Print din skolekalender 2023/2024Feedback

Sidst opdateret

10.10.2023

Ansvarlig redaktør

Pernille Haagensen